อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

โทรศัพท์ : 043 294 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองเรือ


การปกครอง : อำเภอหนองเรือ มี 10 ตำบล 149 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองเรือ
2. ตำบลบ้านผือ
3. ตำบลจระเข้
4. ตำบลบ้านกง
5. ตำบลโนนสะอาด
6. ตำบลกุดกว้าง
7. ตำบลยางคำ
8. ตำบลบ้านเม็ง
9. ตำบลโนนทัน
10. ตำบลโนนทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองเรือ
2. เทศบาลตำบลบ้านผือ
3. เทศบาลตำบลดอนโมง
4. เทศบาลตำบลโนนสะอาด
5. เทศบาลตำบลยางคำ
6. เทศบาลตำบลหนองแก
7. เทศบาลตำบลกุดกว้าง
8. เทศบาลตำบลโนนทอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ
40240    เฉพาะตำบลยางคำ ตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านกง ตำบลจระเข้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง

พื้นที่ : 673.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 92,642 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด ตลาดกะหล่ำ เลิศล้ำเพชรพลอยเจียระไน พระใหญ่ภูเม็งทอง

พิกัด
16°29′36″N 102°26′0″E

แผนที่อำเภอหนองเรือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ