อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตะโหมด หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 074 695 382

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตะโหมด


การปกครอง : อำเภอตะโหมด มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
1. ตำบลตะโหมด
2. ตำบลแม่ขรี
3. ตำบลคลองใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง
1. เทศบาลตำบลตะโหมด
2. เทศบาลตำบลแม่ขรี
3. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
4. เทศบาลตำบลควนเสาธง
5. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี

พื้นที่ : 264.26 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,518 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก

พิกัด
7°20′24″N 100°6′42″E

แผนที่อำเภอตะโหมดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ