อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044 204 547

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอด่านขุนทด


การปกครอง : อำเภอด่านขุนทด มี 16 ตำบล 225 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุดพิมาน    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลด่านขุนทด    มี 14 หมู่บ้าน
3. ตำบลด่านนอก    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลด่านใน    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลตะเคียน    มี 17 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ้านเก่า    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้านแปรง    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลพันชนะ    มี 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลสระจรเข้    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองกราด    มี 17 หมู่บ้าน
11. ตำบลหนองบัวตะเกียด    มี 15 หมู่บ้าน
12. ตำบลหนองบัวละคร    มี 9 หมู่บ้าน
13. ตำบลหินดาด    มี 24 หมู่บ้าน
14. ตำบลห้วยบง    มี 25 หมู่บ้าน
15. ตำบลโนนเมืองพัฒนา    มี 11 หมู่บ้าน
16. ตำบลหนองไทร    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลด่านขุนทด
2. เทศบาลตำบลหนองกราด
3. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด
36220    เฉพาะตำบลหนองไทร ตำบลบ้านแปรง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก

พื้นที่ : 1,428.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 128,756 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง

พิกัด
15°12′35″N 101°45′57″E

แผนที่อำเภอด่านขุนทดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ