อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210

โทรศัพท์ : 038 666 182

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังจันทร์


การปกครอง : อำเภอวังจันทร์ มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังจันทร์    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลชุมแสง    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลป่ายุบใน    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลพลงตาเอี่ยม    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชุมแสง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
21210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์

พื้นที่ : 395.245 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,069 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผลไม้รสดี ประเพณีหลากหลาย แหล่งจำหน่ายยางพารา งามตาเขื่อนประแสร์

พิกัด
12°56′5″N 101°31′13″E

แผนที่อำเภอวังจันทร์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ