อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053 786 109

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่สรวย


การปกครอง : อำเภอแม่สรวย มี 7 ตำบล 126 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่สรวย
2. ตำบลเจดีย์หลวง
3. ตำบลป่าแดด
4. ตำบลวาวี
5. ตำบลแม่พริก
6. ตำบลท่าก๊อ
7. ตำบลศรีถ้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่สรวย
2. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
3. เทศบาลตำบลเวียงสรวย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย

พื้นที่ : 1,428.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 84,270 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ 
ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

พิกัด
19°39′24″N 99°32′30″E

แผนที่อำเภอแม่สรวยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ