อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลอง เลขที่ 166 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054 581 138

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลอง


การปกครอง : อำเภอลอง มี 9 ตำบล 93 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยอ้อ
2. ตำบลบ้านปิน
3. ตำบลแม่ปาน
4. ตำบลเวียงต้า
5. ตำบลปากกาง
6. ตำบลต้าผามอก
7. ตำบลบ่อเหล็กลอง
8. ตำบลทุ่งแล้ง
9. ตำบลหัวทุ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
2. เทศบาลตำบลแม่ปาน
3. เทศบาลตำบลบ้านปิน
4. เทศบาลตำบลแม่ลานนา
5. เทศบาลตำบลปากกาง
6. เทศบาลตำบลเวียงต้า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลอง

พื้นที่ : 1,447.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,190 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
งามพระธาตุล้ำค่า ส้มพุทรารสเลิศ แหล่งกำเนิดผ้าจก มรดกสวนหิน ถิ่นชาวเมืองลอง

พิกัด
18°4′30″N 99°49′54″E

แผนที่อำเภอลองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ