อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ 2 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053 681 822

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่สะเรียง


การปกครอง : อำเภอแม่สะเรียง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่สะเรียง
2. ตำบลแม่ยวม
3. ตำบลบ้านกาศ
4. ตำบลป่าแป๋
5. ตำบลแม่คง
6. ตำบลเสาหิน
7. ตำบลแม่เหาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
2. เทศบาลตำบลแม่ยวม
3. เทศบาลตำบลแม่ยวมใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง

พื้นที่ : 2,587.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,290 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ

พิกัด
18°9′34″N 97°56′1″E

แผนที่อำเภอแม่สะเรียงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ