อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

โทรศัพท์ : 036 481 211

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าวุ้ง


การปกครอง : อำเภอท่าวุ้ง มี 11 ตำบล 128 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าวุ้ง
2. ตำบลโคกสลุด
3. ตำบลโพตลาดแก้ว
4. ตำบลบางงา
5. ตำบลบางคู้
6. ตำบลมุจลินท์
7. ตำบลบางลี่
8. ตำบลบ้านเบิก
9. ตำบลเขาสมอคอน
10. ตำบลลาดสาลี่
11. ตำบลหัวสำโรง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
2. เทศบาลตำบลท่าโขลง
3. เทศบาลตำบลบางงา
4. เทศบาลตำบลโคกสลุด
5. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง
15180    เฉพาะตำบลเขาสมอคอน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง

พื้นที่ : 242.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,207 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ท่าวุ้งมีมานานโบราณกล่าว เขาได้เอาคลองน้ำมาทำชื่อ คลองวกวนเว้าดุจเขากระบือ แต่คนซื่อไม่คดตามเหมือนน้ำคลอง

พิกัด
14°48′54″N 100°30′42″E

แผนที่อำเภอท่าวุ้งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ