อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสังคม หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160

โทรศัพท์ : 042 440 159

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสังคม

การปกครอง : อำเภอสังคม มี 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน
1. ตำบลแก้งไก่
2. ตำบลผาตั้ง
3. ตำบลบ้านม่วง
4. ตำบลนางิ้ว
5. ตำบลสังคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสังคม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
43160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สังคม

พื้นที่ : 449.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,633 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บั้งไฟพญานาค กล้วยตากลือก้อง หาดทรายแสงทอง ล้อมรอบด้วยภูเขา คือถิ่นเราชาวสังคม จังหวัดหนองคาย

พิกัด
18°3′54″N 102°16′24″E

แผนที่อำเภอสังคมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ