อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ เลขที่ 212 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075 623 411

อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

การปกครอง : อำเภอเมืองกระบี่ มี 10 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากน้ำ    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลกระบี่ใหญ่    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลกระบี่น้อย    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลเขาคราม    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลเขาทอง    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลทับปริก    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลไสไทย    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลอ่าวนาง    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลหนองทะเล    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลคลองประสงค์    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกระบี่
2. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
81000    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่

พื้นที่ : 595.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 124,811 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ

กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

พิกัด
8°3′42″N 98°55′7″E

แผนที่อำเภอเมืองกระบี่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ