อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

โทรศัพท์ : 044 228 666

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังน้ำเขียว


การปกครอง : อำเภอวังน้ำเขียว มี 5 ตำบล 83 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังน้ำเขียว    มี 19 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังหมี    มี 22 หมู่บ้าน
3. ตำบลระเริง    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลอุดมทรัพย์    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลไทยสามัคคี    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30370    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว
30150    เฉพาะตำบลระเริง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย

พื้นที่ : 1,129.996 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,577 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วังน้ำเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก

พิกัด
14°25′6″N 101°51′0″E

แผนที่อำเภอวังน้ำเขียว


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ