อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032 381 067

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางแพ


การปกครอง : อำเภอบางแพ มี 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางแพ
2. ตำบลโพหัก
3. ตำบลวังเย็น
4. ตำบลดอนใหญ่
5. ตำบลหัวโพ
6. ตำบลดอนคา
7. ตำบลวัดแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางแพ
2. เทศบาลตำบลโพหัก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางแพ

พื้นที่ : 182 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,373 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เป็ดพะโล้ระบือนาม กุ้งก้ามกรามชื่อนิยม อีกโคนมพันธุ์ดี ประเพณีไทยทรงดำ แหล่งเพาะชำไม้ดอก สินค้าออกเห็ดนานาพันธุ์

พิกัด
13°41′30″N 99°55′48″E

แผนที่อำเภอบางแพความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ