จังหวัดปัตตานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดปัตตานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดปัตตานี มี 12 อำเภอ 115 ตำบล 642 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดปัตตานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองปัตตานี
2. อำเภอโคกโพธิ์
3. อำเภอหนองจิก
4. อำเภอปะนาเระ
5. อำเภอมายอ
6. อำเภอทุ่งยางแดง
7. อำเภอสายบุรี
8. อำเภอไม้แก่น
9. อำเภอยะหริ่ง
10. อำเภอยะรัง
11. อำเภอกะพ้อ
12. อำเภอแม่ลาน


มัสยิดกลางปัตตานี
ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดปัตตานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองปัตตานี มี 13 ตำบล 66 หมู่บ้าน

 • ตำบลสะบารัง
 • ตำบลรูสะมิแล
 • ตำบลอาเนาะรู
 • ตำบลปุยุด
 • ตำบลจะบังติกอ
 • ตำบลบาราเฮาะ
 • ตำบลบานา
 • ตำบลตะลุโบะ
 • ตำบลตันหยงลุโละ
 • ตำบลปะกาฮะรัง
 • ตำบลคลองมานิง
 • ตำบลบาราโหม
 • ตำบลกะมิยอ
2. อำเภอโคกโพธิ์ มี 12 ตำบล 82 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกโพธิ์
 • ตำบลนาประดู่
 • ตำบลมะกรูด
 • ตำบลช้างให้ตก
 • ตำบลบางโกระ
 • ตำบลควนโนรี
 • ตำบลป่าบอน
 • ตำบลนาเกตุ
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลทุ่งพลา
 • ตำบลปากล่อ
 • ตำบลท่าเรือ
3. อำเภอหนองจิก มี 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน
 • ตำบลตุยง
 • ตำบลยาบี
 • ตำบลเกาะเปาะ
 • ตำบลปุโละปุโย
 • ตำบลคอลอตันหยง
 • ตำบลบางตาวา
 • ตำบลดอนรัก
 • ตำบลบางเขา
 • ตำบลดาโต๊ะ
 • ตำบลท่ากำชำ
 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลลิปะสะโง
4. อำเภอปะนาเระ มี 10 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลปะนาเระ
 • ตำบลพ่อมิ่ง
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลบ้านน้ำบ่อ
 • ตำบลบ้านนอก
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลดอน
 • ตำบลคอกกระบือ
 • ตำบลท่าน้ำ
 • ตำบลควน
5. อำเภอมายอ มี 13 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 • ตำบลมายอ
 • ตำบลปะโด
 • ตำบลถนน
 • ตำบลสาคอบน
 • ตำบลสาคอใต้
 • ตำบลตรัง
 • ตำบลกระหวะ
 • ตำบลสะกำ
 • ตำบลลุโบะยิไร
 • ตำบลปานัน
 • ตำบลลางา
 • ตำบลเกาะจัน
 • ตำบลกระเสาะ
6. อำเภอทุ่งยางแดง มี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะโละแมะนา
 • ตำบลน้ำดำ
 • ตำบลปากู
 • ตำบลพิเทน
7. อำเภอสายบุรี มี 11 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะลุบัน
 • ตำบลเตราะบอน
 • ตำบลแป้น
 • ตำบลตะบิ้ง
 • ตำบลมะนังดาลำ
 • ตำบลปะเสยะวอ
 • ตำบลละหาร
 • ตำบลบางเก่า
 • ตำบลทุ่งคล้า
 • ตำบลกะดุนง
 • ตำบลบือเระ
8. อำเภอไม้แก่น มี 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน
 • ตำบลไม้แก่น
 • ตำบลไทรทอง
 • ตำบลดอนทราย
 • ตำบลตะโละไกรทอง
9. อำเภอยะหริ่ง มี 18 ตำบล 81 หมู่บ้าน
 • ตำบลยามู
 • ตำบลบางปู
 • ตำบลตอหลัง
 • ตำบลตันหยงดาลอ
 • ตำบลตันหยงจึงงา
 • ตำบลตะโละกาโปร์
 • ตำบลตาแกะ
 • ตำบลตาลีอายร์
 • ตำบลหนองแรต
 • ตำบลตะโละ
 • ตำบลปิยามุมัง
 • ตำบลจะรัง
 • ตำบลปุลากง
 • ตำบลแหลมโพธิ์
 • ตำบลบาโลย
 • ตำบลราตาปันยัง
 • ตำบลมะนังยง
 • ตำบลสาบัน
10. อำเภอยะรัง มี 12 ตำบล 72 หมู่บ้าน
 • ตำบลยะรัง
 • ตำบลเขาตูม
 • ตำบลสะดาวา
 • ตำบลกอลำ
 • ตำบลประจัน
 • ตำบลเมาะมาวี
 • ตำบลสะนอ
 • ตำบลกระโด
 • ตำบลระแว้ง
 • ตำบลคลองใหม่
 • ตำบลวัด
 • ตำบลปิตูมุดี
11. อำเภอกะพ้อ มี 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะโละดือรามัน
 • ตำบลกะรุบี
 • ตำบลปล่องหอย
12. อำเภอแม่ลาน มี 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน

 • ตำบลแม่ลาน
 • ตำบลป่าไร่
 • ตำบลม่วงเตี้ย

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาเขตปัตตานี
 • วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี
 • ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า ปัตตานี
 • ห้าง G.PA ซุปเปอร์มาร์ท


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดปัตตานี


เกร็ดความรู้จังหวัดปัตตานี

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 1,940.356 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 737,077 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 379.86 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา
ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกชบา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตะเคียนทอง
อักษรย่อ : ปน, PTN
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว)
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 15 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่)
พื้นที่ป่า : 68,544.63 ไร่ (คิดเป็น 5.55% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 94000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073 349 002


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ