อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 042 387 215

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังสามหมอ


การปกครอง : อำเภอวังสามหมอ มี 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังสามหมอ
2. ตำบลคำโคกสูง
3. ตำบลหนองกุงทับม้า
4. ตำบลผาสุก
5. ตำบลหนองหญ้าไซ
6. ตำบลบะยาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังสามหมอ
2. เทศบาลตำบลบะยาว
3. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
4. เทศบาลตำบลผาสุก
5. เทศบาลตำบลลำพันชาด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ

พื้นที่ : 727.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,763 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่ น้ำใสไหลหลาก มากด้วยปูปลา ประเพณีล้ำค่า ภูผาป่าสมบูรณ์

พิกัด
16°56′59″N 103°25′43″E

แผนที่อําเภอวังสามหมอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ