อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 6 ถนนชาญวิวัฒน์ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035 389 136

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมหาราช

การปกครอง : อำเภอมหาราช มี 12 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลมหาราช
2. ตำบลโรงช้าง
3. ตำบลกะทุ่ม
4. ตำบลหัวไผ่
5. ตำบลน้ำเต้า
6. ตำบลบ้านใหม่
7. ตำบลบางนา
8. ตำบลท่าตอ
9. ตำบลเจ้าปลุก
10. ตำบลบ้านขวาง
11. ตำบลบ้านนา
12. ตำบลพิตเพียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลมหาราช
2. เทศบาลตำบลโรงช้าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาราช

พื้นที่ : 120.16 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 22,965 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มหาราชแขวงนครใหญ่ หลากหลายวัฒนธรรม ลุ่มน้ำสามสาย แหล่งขายพริกมัน จักสานไม้ไผ่ ตำหนักไทยเจ้าปลุก

พิกัด
14°32′3″N 100°31′37″E

แผนที่อำเภอมหาราชความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ