อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053 511 026

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองลำพูน


การปกครอง : อำเภอเมืองลำพูน มี 15 ตำบล 149 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลริมปิง
3. ตำบลเวียงยอง
4. ตำบลศรีบัวบาน
5. ตำบลบ้านกลาง
6. ตำบลเหมืองง่า
7. ตำบลป่าสัก
8. ตำบลประตูป่า
9. ตำบลอุโมงค์
10. ตำบลบ้านแป้น
11. ตำบลมะเขือแจ้
12. ตำบลเหมืองจี้
13. ตำบลต้นธง
14. ตำบลหนองช้างคืน
15. ตำบลหนองหนาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 14 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)
1. เทศบาลเมืองลำพูน
2. เทศบาลตำบลริมปิง
3. เทศบาลตำบลเวียงยอง
4. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
5. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
6. เทศบาลตำบลเหมืองง่า
7. เทศบาลตำบลป่าสัก
8. เทศบาลตำบลประตูป่า
9. เทศบาลตำบลอุโมงค์
10. เทศบาลตำบลบ้านแป้น
11. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
12. เทศบาลตำบลเหมืองจี้
13. เทศบาลตำบลต้นธง
14. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง
15. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
51000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน
51150    เฉพาะตำบลหนองช้างคืน ตำบลอุโมงค์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์

พื้นที่ : 479.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 147,048 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

พิกัด
18°34′42″N 99°1′6″E

แผนที่อำเภอเมืองลำพูนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ