อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044 811 898

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองชัยภูมิ


การปกครอง : อำเภอเมืองชัยภูมิ มี 19 ตำบล 224 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลรอบเมือง
3. ตำบลซับสีทอง
4. ตำบลบุ่งคล้า
5. ตำบลหนองนาแซง
6. ตำบลโคกสูง
7. ตำบลนาเสียว
8. ตำบลโนนสำราญ
9. ตำบลบ้านเล่า
10. ตำบลห้วยบง
11. ตำบลชีลอง
12. ตำบลห้วยต้อน
13. ตำบลกุดตุ้ม
14. ตำบลท่าหินโงม
15. ตำบลบ้านค่าย
16. ตำบลหนองไผ่
17. ตำบลนาฝาย
18. ตำบลลาดใหญ่
19. ตำบลโพนทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 16 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. เทศบาลตำบลลาดใหญ่
3. เทศบาลตำบลชีลอง
4. เทศบาลตำบลโคกสูง
5. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
18. องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
19. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
20. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ
36240    เฉพาะตำบลโนนสำราญ ตำบลหนองไผ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว

พื้นที่ : 1,305.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 182,007 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม

พิกัด
15°48′35″N 102°1′13″E

แผนที่อำเภอเมืองชัยภูมิSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...