อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง เลขที่ 86 หมู่ที่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์ : 054 719 515

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงกลาง


การปกครอง : อําเภอเชียงกลาง มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงกลาง
2. ตำบลพระพุทธบาท
3. ตำบลเปือ
4. ตำบลพญาแก้ว
5. ตำบลเชียงคาน
6. ตำบลพระธาตุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงกลาง
2. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง

พื้นที่ : 277.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,097 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เชียงกลางเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วิหารไทยลื้อ เลื่องลือบ่อน้ำทิพย์พญาไมย น้ำตกสวยใสตาดม่าน ล่องแพน้ำน่านห้วยพ่านแก่งสะม้า ล้ำค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชวนพิศเมืองฟ้าใสคนใจงาม

พิกัด
19°17′30″N 100°51′42″E

แผนที่อําเภอเชียงกลางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ