จังหวัดหนองคาย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดหนองคาย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดหนองคาย มี 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู๋บ้าน

อำเภอของจังหวัดหนองคาย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองหนองคาย
2. อำเภอท่าบ่อ
3. อำเภอเฝ้าไร่
4. อำเภอโพธิ์ตาก
5. อำเภอโพนพิสัย
6. อำเภอรัตนวาปี
7. อำเภอศรีเชียงใหม่
8. อำเภอสระใคร
9. อำเภอสังคม

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
เชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคายและเมืองท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดหนองคาย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองหนองคาย มี 16 ตำบล 181 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลมีชัย
 • ตำบลโพธิ์ชัย
 • ตำบลกวนวัน
 • ตำบลเวียงคุก
 • ตำบลวัดธาตุ
 • ตำบลหาดคำ
 • ตำบลหินโงม
 • ตำบลบ้านเดื่อ
 • ตำบลค่ายบกหวาน
 • ตำบลโพนสว่าง
 • ตำบลพระธาตุบังพวน
 • ตำบลหนองกอมเกาะ
 • ตำบลปะโค
 • ตำบลเมืองหมี
 • ตำบลสีกาย
2. อำเภอท่าบ่อ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าบ่อ
 • ตำบลน้ำโมง
 • ตำบลกองนาง
 • ตำบลโคกคอน
 • ตำบลบ้านเดื่อ
 • ตำบลบ้านถ่อน
 • ตำบลบ้านว่าน
 • ตำบลนาข่า
 • ตำบลโพนสา
 • ตำบลหนองนาง
3. อำเภอเฝ้าไร่ มี 5 ตำบล 73 หมู่บ้าน
 • ตำบลเฝ้าไร่
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลวังหลวง
 • ตำบลอุดมพร
4. อำเภอโพธิ์ตาก มี 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ตาก
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลด่านศรีสุข
5. อำเภอโพนพิสัย มี 11 ตำบล 159 หมู่บ้าน
 • ตำบลจุมพล
 • ตำบลวัดหลวง
 • ตำบลกุดบง
 • ตำบลชุมช้าง
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลเหล่าต่างคำ
 • ตำบลนาหนัง
 • ตำบลเซิม
 • ตำบลบ้านโพธิ์
 • ตำบลบ้านผือ
 • ตำบลสร้างนางขาว
6. อำเภอรัตนวาปี มี 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน
 • ตำบลรัตนวาปี
 • ตำบลนาทับไฮ
 • ตำบลบ้านต้อน
 • ตำบลพระบาทนาสิงห์
 • ตำบลโพนแพง
7. อำเภอศรีเชียงใหม่ มี 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลพานพร้าว
 • ตำบลบ้านหม้อ
 • ตำบลพระพุทธบาท
 • ตำบลหนองปลาปาก
8. อำเภอสระใคร มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
 • ตำบลสระใคร
 • ตำบลคอกช้าง
 • ตำบลบ้านฝาง
9. อำเภอสังคม มี 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน

 • ตำบลแก้งไก่
 • ตำบลผาตั้ง
 • ตำบลบ้านม่วง
 • ตำบลนางิ้ว
 • ตำบลสังคม
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์หนองคาย
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • โลตัส อัศวรรณ
 • โลตัส ท่าบ่อ
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อัศวรรณ หนองคาย 2
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อัศวรรณ โพนพิสัย
 • สยามแม็คโคร สาขาหนองคาย
 • เอเชียพีค ไทยแลนด์ หนองคาย
 • วีเวียง ไลฟ์สไตล์ มอลล์ หนองคาย


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดหนองคาย


เกร็ดความรู้จังหวัดหนองคาย

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 3,027.280 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 514,021 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 169.80 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกชิงชัน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นชิงชัน
อักษรย่อ : นค, NKI
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042 412 678


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ