อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลาดยาว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056 271 740

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลาดยาว


การปกครอง : อำเภอลาดยาว มี 12 ตำบล 149 หมู่บ้าน
1. ตำบลลาดยาว    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลสระแก้ว    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลห้วยน้ำหอม    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลวังม้า    มี 16 หมู่บ้าน
6. ตำบลเนินขี้เหล็ก    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลวังเมือง    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลบ้านไร่    มี 29 หมู่บ้าน
9. ตำบลสร้อยละคร    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองนมวัว    มี 9 หมู่บ้าน
11. ตำบลมาบแก    มี 7 หมู่บ้าน
12. ตำบลหนองยาว    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลาดยาว
2. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว

พื้นที่ : 691.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,719 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อพวงศักดิ์สิทธิ์ ผลผลิตนาข้าว แห่เจ้าประเพณี ส้มโอรสดี หลากสีผ้าทอ

พิกัด
15°45′15″N 99°47′26″E

แผนที่อำเภอลาดยาวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ