จังหวัดภูเก็ต มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดภูเก็ต มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ... 
จังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ 17 ตำบล 104 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1. อำเภอเมืองภูเก็ต
2. อำเภอถลาง
3. อำเภอกะทู้

แหลมพรหมเทพ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1. อำเภอเมืองภูเก็ต ... มี 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน

 • ตำบลตลาดใหญ่
 • ตำบลตลาดเหนือ
 • ตำบลเกาะแก้ว
 • ตำบลรัษฎา
 • ตำบลวิชิต
 • ตำบลฉลอง
 • ตำบลราไวย์
 • ตำบลกะรน
2. อำเภอถลาง ... มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลเทพกระษัตรี
 • ตำบลศรีสุนทร
 • ตำบลเชิงทะเล
 • ตำบลป่าคลอก
 • ตำบลไม้ขาว
 • ตำบลสาคู
3. อำเภอกะทู้ ... มี 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน
 • ตำบลกะทู้
 • ตำบลป่าตอง
 • ตำบลกมลา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง ดังนี้
1. เทศบาลนครภูเก็ต
2. เทศบาลตำบลกะรน
3. เทศบาลตำบลรัษฎา
4. เทศบาลตำบลราไวย์
5. เทศบาลตำบลวิชิต
6. เทศบาลตำบลฉลอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
8. เทศบาลเมืองกะทู้ 
9. เทศบาลเมืองป่าตอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
11. เทศบาลตำบลเชิงทะเล
12. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร
14. เทศบาลตำบลป่าคลอก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
17. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (อุทยานแห่งชาติทางทะเล)


หาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต


เกร็ดความรู้จังหวัดภูเก็ต
ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 543.034 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 418,785 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเฟื่องฟ้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่บ้าน
อักษรย่อ : ภก, PKT
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ)
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 16 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง
พื้นที่ป่า : 69,662.10 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
เทศบาล : 12 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 9 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 83000

ศาลากลางจังหวัด : ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 354 875