จังหวัดภูเก็ต มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดภูเก็ต มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ... 
จังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ 17 ตำบล 104 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1. อำเภอเมืองภูเก็ต
2. อำเภอถลาง
3. อำเภอกะทู้

แหลมพรหมเทพ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1. อำเภอเมืองภูเก็ต ... มี 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน

 • ตำบลตลาดใหญ่
 • ตำบลตลาดเหนือ
 • ตำบลเกาะแก้ว
 • ตำบลรัษฎา
 • ตำบลวิชิต
 • ตำบลฉลอง
 • ตำบลราไวย์
 • ตำบลกะรน
2. อำเภอถลาง ... มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลเทพกระษัตรี
 • ตำบลศรีสุนทร
 • ตำบลเชิงทะเล
 • ตำบลป่าคลอก
 • ตำบลไม้ขาว
 • ตำบลสาคู
3. อำเภอกะทู้ ... มี 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน
 • ตำบลกะทู้
 • ตำบลป่าตอง
 • ตำบลกมลา


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 : 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล 6 อบต.)
1. เทศบาลนครภูเก็ต
2. เทศบาลตำบลกะรน
3. เทศบาลตำบลรัษฎา
4. เทศบาลตำบลราไวย์
5. เทศบาลตำบลวิชิต
6. เทศบาลตำบลฉลอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
8. เทศบาลเมืองกะทู้ 
9. เทศบาลเมืองป่าตอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
11. เทศบาลตำบลเชิงทะเล
12. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร
14. เทศบาลตำบลป่าคลอก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
17. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (อุทยานแห่งชาติทางทะเล)

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาเขตภูเก็ต

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาป่าตอง
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาจังซีลอน ป่าตอง
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาถลาง
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาฉลอง
 • ห้างโลตัส สาขาภูเก็ต
 • ห้างโลตัส สาขาถลาง
 • ห้างโลตัส สาขาฉลอง
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังซีลอน ป่าตอง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาภูเก็ต
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาป่าตอง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาราไวย์
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาถลาง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขากะรนภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดภูเกก็ต (สีแดง)


ความรู้รอบตัวจังหวัดภูเก็ต

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 543.034 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 423,599 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 780.06 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเฟื่องฟ้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่บ้าน
อักษรย่อ : ภก, PKT
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ)
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 16 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง
พื้นที่ป่า : 69,662.10 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)
รหัสไปรษณีย์ : 83000

ศาลากลางจังหวัด : ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076 354 875


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ