อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไทรงาม เลขที่ 400 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

โทรศัพท์ : 055 791 126


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไทรงาม

การปกครอง : อำเภอไทรงาม มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลไทรงาม
2. ตำบลหนองไม้กอง
3. ตำบลมหาชัย
4. ตำบลพานทอง
5. ตำบลหนองคล้า
6. ตำบลหนองแม่แตง
7. ตำบลหนองทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไทรงาม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม

พื้นที่ : 448.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,166 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ไทรงาม เมืองคนแกร่ง แหล่งธรรมรุ่ง ทุ่งรวงทอง

พิกัด
16°28′20″N 99°53′48″E

แผนที่อำเภอไทรงามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ