อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042 451 953

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีเชียงใหม่

การปกครอง : อำเภอศรีเชียงใหม่ มี 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลพานพร้าว
2. ตำบลบ้านหม้อ
3. ตำบลพระพุทธบาท
4. ตำบลหนองปลาปาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
2. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป. ลาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อ และอำเภอโพธิ์ตาก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป. ลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสังคม

รหัสไปรษณีย์ 
43130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่

พื้นที่ : 198.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,841 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระอริยสงฆ์เลิศล้ำ ถิ่นเกษตรกรรมยอดเยี่ยม แดนสองล้านสองเวียง ศรีเชียงใหม่เวียงจันทน์

พิกัด
17°57′23″N 102°35′22″E

แผนที่อำเภอศรีเชียงใหม่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ