อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้ห่ม-ลำปาง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 054 271 471-2

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแจ้ห่ม


การปกครอง : อำเภอแจ้ห่ม มี 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลแจ้ห่ม
2. ตำบลทุ่งผึ้ง
3. ตำบลบ้านสา
4. ตำบลวิเชตนคร
5. ตำบลปงดอน
6. ตำบลเมืองมาย
7. ตำบลแม่สุก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
2. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
3. เทศบาลตำบลบ้านสา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม

พื้นที่ : 1,349.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,282 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พญาคำลือคู่บ้าน มะขามหวานคู่เมือง เงาพระธาตุลือเลื่อง เมืองน้ำปูดี

พิกัด
18°42′46″N 99°33′27″E

แผนที่อำเภอแจ้ห่มความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ