อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองลาน หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055 786 138

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองลาน


การปกครอง : อำเภอคลองลาน มี 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองลานพัฒนา
2. ตำบลคลองน้ำไหล
3. ตำบลโป่งน้ำร้อน
4. ตำบลสักงาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน

พื้นที่ : 1,140.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,675 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี ของดีเครื่องเงิน

พิกัด
16°12′13″N 99°19′16″E

แผนที่อำเภอคลองลานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ