อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053 160 903

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองเชียงราย


การปกครอง : อำเภอเมืองเชียงราย มี 16 ตำบล 257 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง
2. ตำบลรอบเวียง
3. ตำบลห้วยสัก
4. ตำบลบ้านดู่
5. ตำบลท่าสุด
6. ตำบลนางแล
7. ตำบลดอยฮาง
8. ตำบลแม่ข้าวต้ม
9. ตำบลท่าสาย
10. ตำบลแม่ยาว
11. ตำบลป่าอ้อดอนชัย
12. ตำบลสันทราย
13. ตำบลดอยลาน
14. ตำบลแม่กรณ์
15. ตำบลริมกก
16. ตำบลห้วยชมภู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 10 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลนครเชียงราย
2. เทศบาลตำบลท่าสุด
3. เทศบาลตำบลบ้านดู่
4. เทศบาลตำบลท่าสาย
5. เทศบาลตำบลนางแล
6. เทศบาลตำบลดอยฮาง
7. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
8. เทศบาลตำบลดอยลาน
9. เทศบาลตำบลแม่ยาว
10. เทศบาลตำบลห้วยสัก
11. เทศบาลตำบลสันทราย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย
57100    เฉพาะตำบลริมกก ตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่

พื้นที่ : 1,216.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 252,651 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์

พิกัด
19°54′31″N 99°49′57″E

แผนที่อำเภอเมืองเชียงรายSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...