อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 511 358

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนราธิวาส


การปกครอง : อำเภอเมืองนราธิวาส มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางนาค
2. ตำบลโคกเคียน
3. ตำบลลำภู
4. ตำบลกะลุวอเหนือ
5. ตำบลมะนังตายอ
6. ตำบลกะลุวอ
7. ตำบลบางปอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองนราธิวาส
2. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส

พื้นที่ : 305.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 126,342 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทักษิณพระตำหนัก ถิ่นรักสันติธรรม บาติกล้ำเลอค่า นราทัศน์งามตา อ่าวมะนาวเพลินใจ พระใหญ่วัดเขากง ทรงคุณค่ามัสยิดกลาง

พิกัด
6°25′34″N 101°49′23″E

แผนที่อำเภอเมืองนราธิวาสความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ