อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 ถนนตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045 484 015

ที่ตั้งอำเภอกุดข้าวปุ้น


การปกครอง : อำเภอกุดข้าวปุ้น มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
1. ตำบลข้าวปุ้น    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลโนนสวาง    มี 20 หมู่บ้าน
3. ตำบลแก่งเค็ง    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลกาบิน    มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองทันน้ำ    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น

พื้นที่ : 320 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,029 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กุดข้าวปุ้น เมืองอู่ข้าว พระเจ้าใหญ่ขุมคำ งามล้ำผ้าทอ บ้านก่อปอถัก ภูขามงามนัก ประชารักสามัคคี

พิกัด
15°47′30″N 104°59′48″E

แผนที่อำเภอกุดข้าวปุ้นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ