เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตชั้นในที่มีขนาดเล็กมาก กล่าวคือมีพื้นที่เพียง 1.931 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรมากถึง 39,310 คน (2565) คิดเป็นความหนาแน่นประชากร 20,357.33 คน / ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นเขตหรืออำเภอที่มีความหนาแน่นประชากรสูงที่สุดในประเทศไทย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถูกตั้งขึ้นในสมัยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ซึ่งถูกตั้งชื่อตามชื่อป้อมซึ่งหนึ่งในเจ็ดป้อมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตลอดฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อป้องกันพระนครจากข้าศึก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยมาอย่างยาวนาน มีตลาดและแหล่งค้าขายเก่าแก่มากมาย เช่น ตลาดนางเลิ้ง ซึ่งเป็นตลาดแห่งแรกของประเทศไทย ตลาดคลองถม ตลาดโบ๊เบ๊ และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย เช่น ภูเขาทอง วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเทพศิรินทราวาส วงเวียน 22 กรกฎา วัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดพลับพลาชัย และเวทีมวยราชดำเนิน นับเป็นเขตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากที่สุดเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร


ภูเขาทอง พุทธสถานสำคัญของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


ภาพแสดงที่ตั้งเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


ข้อมูลสำคัญของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

พื้นที่ : 1.931 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,100 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : ย่านธุรกิจดัง คลังแห่งความรู้ สูงเลิศหรูภูเขาทอง วงเวียน 22 กรกฎา เสริมศาสนาบ้านบาตร เชิดชูชาติมวยไทย รวยน้ำใจหลายมูลนิธิ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง ดังนี้

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เลขที่ 50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ : 0 2281 0281

รหัสไปรษณีย์ : 10100

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตดุสิต
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตปทุมวัน
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตพระนคร


แผนที่
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ