เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตคลองเตย เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นท่าเรือหลักของกรุงเทพมหานครในการขนส่งสินค้าไปทั่วโลก สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

เขตคลองเตยแต่เดิมมีฐานะเป็นตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ต่อมาได้มีการโอนย้ายอำเภอพระโขนงจากจังหวัดพระประแดงมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร ตำบลคลองเตยจึงต้องย้ายมาสังกัดจังหวัดพระนครโดยปริยาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบรวมจังหวัดพระนครเข้ากับจังหวัดธนบุรี แล้วตั้งจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อีกครั้งเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลคลองเตยจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงคลองเตย เขตพระโขนง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการในรูปแบบใหม่ ต่อมาเขตพระโขนงมีความเจริญมากขึ้น และมีประชากรหนาเข้ามาอาศัยหนาแน่นขึ้น การบริหารราชแผ่นดินและการให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่แขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนงออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ชื่อว่าเขตคลองเตยมาจนถึงปัจจุบัน


ภาพแสดงที่ตั้งเขตคลองเตย

ข้อมูลสำคัญของเขตคลองเตย

พื้นที่ : 12.994 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 89,514 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ :  ท่าเรือสินค้า ท้องฟ้าจำลอง อุทยานน่ามอง ชุมชนหลากหลาย ศูนย์ประชุมเกริกไกร ตลาดใหญ่คลองเตย

เขตคลองเตย แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง ดังนี้

  • แขวงคลองเตย
  • แขวงคลองตัน
  • แขวงพระโขนง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตคลองเตย เลขที่ 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2240 2121

รหัสไปรษณีย์ : 10110, 10260

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตวัฒนา
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตวัฒนา
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตพระโขนง และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตยานนาวา เขตสาทร และเขตปทุมวัน


แผนที่เขต
คลองเตยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ