อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เลขที่ 130 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053 495 781

อาคารที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด


การปกครอง : อำเภอดอยสะเก็ด มี 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชิงดอย    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลสันปูเลย    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลลวงเหนือ    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลป่าป้อง    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลสง่าบ้าน    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลป่าลาน    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลตลาดขวัญ    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลสำราญราษฎร์    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลแม่คือ    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลตลาดใหญ่    มี 5 หมู่บ้าน
11. ตำบลแม่ฮ้อยเงิน    มี 6 หมู่บ้าน
12. ตำบลแม่โป่ง    มี 10 หมู่บ้าน
13. ตำบลป่าเมี่ยง    มี 6 หมู่บ้าน
14. ตำบลเทพเสด็จ    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (13 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
2. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
3. เทศบาลตำบลสันปูเลย
4. เทศบาลตำบลลวงเหนือ
5. เทศบาลตำบลแม่โป่ง
6. เทศบาลตำบลเชิงดอย
7. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
8. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
9. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
10. เทศบาลตำบลป่าป้อง
11. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
12. เทศบาลตำบลแม่คือ
13. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด

พื้นที่ : 671.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,631 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม

พิกัด
18°52′13″N 99°8′12″E

แผนที่อำเภอดอยสะเก็ด
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ