อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ เลขที่ 171 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038 589 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแปลงยาว


การปกครอง : อำเภอแปลงยาว มี 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลแปลงยาว
2. ตำบลหนองไม้แก่น
3. ตำบลวังเย็น
4. ตำบลหัวสำโรง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแปลงยาว
2. เทศบาลตำบลหัวสำโรง
3. เทศบาลตำบลวังเย็น
4. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว

พื้นที่ : 237.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,479 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทุ่งนาบอกนาม เผาข้าวหลามประเพณี ผลไม้รสดี ถิ่นที่อุตสาหกรรม

พิกัด
13°35′5″N 101°17′3″E

แผนที่อำเภอแปลงยาวSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...