อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 045 679 216

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขุนหาญ


การปกครอง : อำเภอขุนหาญ มี 12 ตำบล 145 หมู่บ้าน
1. ตำบลขุนหาญ
2. ตำบลสิ
3. ตำบลโนนสูง
4. ตำบลโพธิ์กระสังข์
5. ตำบลกระหวัน
6. ตำบลกันทรอม
7. ตำบลบักดอง
8. ตำบลห้วยจันทร์
9. ตำบลพราน
10. ตำบลพร
11. ตำบลภูฝ้าย
12. ตำบลโพธิ์วงศ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลขุนหาญ
2. เทศบาลตำบลสิ
3. เทศบาลตำบลโนนสูง
4. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
5. เทศบาลตำบลกันทรอม
6. เทศบาลตำบลกระหวัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ

พื้นที่ : 772.39 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 106,907 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ขุนหาญเมืองน้ำตก สะตอดกรสชาติดี มีเงาะทุเรียนหอมหวาน วัดล้านขวดล้ำค่า ชาวประชาสามัคคี มากมีวัฒนธรรม

พิกัด
14°37′0″N 104°25′30″E

แผนที่อำเภอขุนหาญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ