อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอซำสูง ถนนกระนวน-เชียงยืน ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043 219 105

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอซำสูง


การปกครอง : อำเภอซำสูง มี 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน
1. ตำบลกระนวน
2. ตำบลคำแมด
3. ตำบลบ้านโนน
4. ตำบลคูคำ
5. ตำบลห้วยเตย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลซำสูง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระนวน

พื้นที่ : 116.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,491 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี วิถีทำนำทาง

พิกัด
16°32′35″N 103°4′47″E

แผนที่อำเภอซำสูงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ