อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม หมู่ที่ 4 ถนนสุดสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053 485 111

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่แจ่ม


การปกครอง : อำเภอแม่แจ่ม มี 7 ตำบล 104 หมู่บ้าน
1. ตำบลช่างเคิ่ง    มี 19 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าผา    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านทับ    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลแม่ศึก    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลแม่นาจร    มี 19 หมู่บ้าน
6. ตำบลปางหินฝน    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลกองแขก    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
2. เทศบาลตำบลท่าผา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม

พื้นที่ : 2,686.57 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,089 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพน้ำแจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ

พิกัด
18°29′56″N 98°21′43″E

แผนที่อำเภอแม่แจ่มความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ