อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

โทรศัพท์ : 077 389 426

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าฉาง


การปกครอง : อำเภอท่าฉาง มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าฉาง    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าเคย    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองไทร    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลเขาถ่าน    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลเสวียด    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลปากฉลุย    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าฉาง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง

พื้นที่ : 1,167.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,151 คน (พ.ศ. 2564) 

คำขวัญ
ฟาร์มหอยแครง แหล่งกุ้งกุลาดำ แห่พระน้ำประจำปี ประเพณีแข่งเรือ ล้นเหลือนาข้าว มะพร้าวหมากพลู งามหรูธารน้ำร้อน อนุสรณ์พ่อท่านแบน หมื่นแสนตาลโตนด ของโปรดเคยกุ้ง

พิกัด
9°16′51″N 99°12′3″E

แผนที่อำเภอท่าฉางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ