อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270

โทรศัพท์ : 035 282 318

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางซ้าย


การปกครอง : อำเภอบางซ้าย มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางซ้าย
2. ตำบลวังพัฒนา
3. ตำบลแก้วฟ้า
4. ตำบลเทพมงคล
5. ตำบลเต่าเล่า
6. ตำบลปลายกลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางซ้าย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย

พื้นที่ : 150.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,125 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธุ์ไม้ผล ชีวิตริมสายชล มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา

พิกัด
14°20′5″N 100°51′3″E

แผนที่อำเภอบางซ้ายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ