อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037 261 548

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวัฒนานคร


การปกครอง : อำเภอวัฒนานคร มี 11 ตำบล 115 หมู่บ้าน
1. ตำบลวัฒนานคร
2. ตำบลห้วยโจด
3. ตำบลท่าเกวียน
4. ตำบลหนองตะเคียนบอน
5. ตำบลผักขะ
6. ตำบลหนองหมากฝ้าย
7. ตำบลโนนหมากเค็ง
8. ตำบลแซร์ออ
9. ตำบลหนองน้ำใส
10. ตำบลหนองแวง
11. ตำบลช่องกุ่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวัฒนานคร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร

พื้นที่ : 1,560.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 82,271 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ

พิกัด
13°44′52″N 102°18′27″E

แผนที่อำเภอวัฒนานครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ