อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพร้าว ถนนรอบเวียงด้านใต้ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053 475 301

อาคารที่ว่าการอำเภอพร้าว


การปกครอง : อำเภอพร้าว มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียง    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลทุ่งหลวง    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลป่าตุ้ม    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลป่าไหน่    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลสันทราย    มี 15 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ้านโป่ง    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลน้ำแพร่    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลเขื่อนผาก    มี 10 หมู่บ้าน
9. ตำบลแม่แวน    มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลแม่ปั๋ง    มี 14 หมู่บ้าน
11. ตำบลโหล่งขอด    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
2. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
3. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
4. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
5. เทศบาลตำบลน้ำแพร่
6. เทศบาลตำบลป่าไหน่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พร้าว

พื้นที่ : 1,148.186 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,898 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเก่าวังหิน ถิ่นประเพณีล้ำค่า บูชาพระเจ้าล้านทอง เรืองรองเกษตรกรรม แดนธรรมหลวงปู่แหวน

พิกัด
19°21′57″N 99°12′8″E

แผนที่อำเภอพร้าวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ