อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042 243 552

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองอุดรธานี


การปกครอง : อำเภอเมืองอุดรธานี มี 21 ตำบล 252 หมู่บ้าน
1. ตำบลหมากแข้ง
2. ตำบลโนนสูง
3. ตำบลหนองบัว
4. ตำบลนิคมสงเคราะห์
5. ตำบลโคกสะอาด
6. ตำบลหนองไผ่
7. ตำบลบ้านขาว
8. ตำบลนากว้าง
9. ตำบลบ้านตาด
10. ตำบลหนองขอนกว้าง
11. ตำบลหมูม่น
12. ตำบลบ้านจั่น
13. ตำบลเชียงยืน
14. ตำบลนาข่า
15. ตำบลหนองนาคำ
16. ตำบลหนองไฮ
17. ตำบลกุดสระ
18. ตำบลสามพร้าว
19. ตำบลนาดี
20. ตำบลเชียงพิณ
21. ตำบลบ้านเลื่อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 25 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 7 เทศบาลตำบล, 15 อบต.)
1. เทศบาลนครอุดรธานี
2. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
3. เทศบาลเมืองหนองสำโรง
4. เทศบาลตำบลนาข่า
5. เทศบาลตำบลบ้านจั่น
6. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
7. เทศบาลตำบลหนองบัว
8. เทศบาลตำบลบ้านตาด
9. เทศบาลตำบลหนองไผ่
10. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
18. องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
19. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
20. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
23. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี
41330    เฉพาะตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร

พื้นที่ : 1,094.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 400,581 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ฟูเฟื่องเรื่องหัตถกรรม วัฒนธรรมมากมี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

พิกัด
17°24′54″N 102°47′12″E

แผนที่อําเภอเมืองอุดรธานีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ