อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกระนวน หมู่ที่ 1 ถนนมิตรบำรุง ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 043 251 358

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกระนวน


การปกครอง : อำเภอกระนวน มี 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองกุงใหญ่
2. ตำบลบ้านฝาง
3. ตำบลหนองโก
4. ตำบลหัวนาคำ
5. ตำบลน้ำอ้อม
6. ตำบลดูนสาด
7. ตำบลห้วยยาง
8. ตำบลหนองโน
9. ตำบลห้วยโจด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกระนวน
2. เทศบาลตำบลห้วยยาง
3. เทศบาลตำบลหนองโน
4. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระนวน

พื้นที่ : 322.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 78,226 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาคุณธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี

พิกัด
16°42′22″N 103°4′44″E

แผนที่อำเภอกระนวนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ