อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง เลขที่ 229 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130

โทรศัพท์ : 039 599 436


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาสมิง


การปกครอง : อำเภอเขาสมิง มี 8 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาสมิง
2. ตำบลแสนตุ้ง
3. ตำบลวังตะเคียน
4. ตำบลท่าโสม
5. ตำบลเทพนิมิต
6. ตำบลทุ่งนนทรี
7. ตำบลประณีต
8. ตำบลสะตอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขาสมิง
2. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
23130    เฉพาะตำบลเขาสมิง ตำบลทุ่งนนทรี ตำบลวังตะเคียน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง
23150    พื้นที่ที่เหลือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง

พื้นที่ : 679.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,602 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

พิกัด
12°21′12″N 102°26′6″E

แผนที่อำเภอเขาสมิงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ