อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจอมทอง เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053 341 177

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจอมทอง


การปกครอง : อำเภอจอมทอง มี 6 ตำบล 103 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านหลวง    มี 23 หมู่บ้าน
2. ตำบลข่วงเปา    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลสบเตี๊ยะ    มี 21 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านแปะ    มี 20 หมู่บ้าน
5. ตำบลดอยแก้ว    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลแม่สอย    มี 15 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจอมทอง
2. เทศบาลตำบลบ้านหลวง
3. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
4. เทศบาลตำบลดอยแก้ว
5. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
6. เทศบาลตำบลแม่สอย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง
50240    เฉพาะตำบลบ้านแปะ ตำบลแม่สอย (ยกเว้น หมู่ 14) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฮอด

พื้นที่ : 712.297 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 66,138 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อินทนนท์สูงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ น้ำตกสวยสะอาด เชิดชูศาสน์ไม้ค้ำโพธิ์

พิกัด
18°25′2″N 98°40′33″E

แผนที่อำเภอจอมทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ