อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบรบือ ถนนแจ้งสนิท ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043 771 053

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบรบือ


การปกครอง : อำเภอบรบือ มี 15 ตำบล 206 หมู่บ้าน
1. ตำบลบรบือ
2. ตำบลดอนงัว
3. ตำบลบ่อใหญ่
4. ตำบลหนองโก
5. ตำบลวังไชย
6. ตำบลหนองสิม
7. ตำบลหนองม่วง
8. ตำบลยาง
9. ตำบลกำพี้
10. ตำบลวังใหม่
11. ตำบลโนนราษี
12. ตำบลหนองคูขาด
13. ตำบลโนนแดง
14. ตำบลบัวมาศ
15. ตำบลหนองจิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบรบือ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บรบือ

พื้นที่ : 681.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 107,084 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อ ศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำ รสหวานล้ำแตงโม

พิกัด
16°2′18″N 103°7′9″E

แผนที่อำเภอบรบือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ