อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

โทรศัพท์ : 054 279 434

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังเหนือ


การปกครอง : อำเภอวังเหนือ มี 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังเหนือ
2. ตำบลวังใต้
3. ตำบลวังซ้าย
4. ตำบลวังแก้ว
5. ตำบลวังทอง
6. ตำบลวังทรายคำ
7. ตำบลทุ่งฮั้ว
8. ตำบลร่องเคาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังเหนือ
2. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ

พื้นที่ : 1,034.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,346 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พญาวังเรืองนาม พระธาตุงามเรื่องชื่อ น้ำตกสวนเลื่องลือ นามนี้คือวังเหนือ

พิกัด
19.146077806954395, 99.61936981319829

แผนที่อำเภอวังเหนือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ