อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074 252 008

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหาดใหญ่

การปกครอง : อำเภอหาดใหญ่ มี 13 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลหาดใหญ่    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลควนลัง    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลคูเต่า    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลคอหงส์    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลคลองแห    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองอู่ตะเภา    มี 4 หมู่บ้าน
7. ตำบลฉลุง    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลทุ่งใหญ่    มี 6 หมู่บ้าน
9. ตำบลทุ่งตำเสา    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลท่าข้าม    มี 8 หมู่บ้าน
11. ตำบลน้ำน้อย    มี 10 หมู่บ้าน
12. ตำบลบ้านพรุ    มี 5 หมู่บ้าน
13. ตำบลพะตง    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 5 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)

1. เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
3. เทศบาลเมืองคอหงส์
4. เทศบาลเมืองควนลัง
5. เทศบาลเมืองคลองแห
6. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
7. เทศบาลตำบลพะตง
8. เทศบาลตำบลบ้านไร่
9. เทศบาลตำบลน้ำน้อย
10. เทศบาลตำบลคูเต่า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่
90112    เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์
90230    เฉพาะตำบลพะตง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง
90250    เฉพาะตำบลบ้านพรุ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ

พื้นที่ : 852.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 404,004 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชุมทางปักษ์ใต้ หลากหลายเศรษฐกิจ ชีวิตอุดม รื่นรมย์ธรรมชาติ ชายหาดแหลมโพธิ์ ส้มโอสีชมพู คู่คลองอู่ตะเภา ขุนเขาโตนงาช้าง

พิกัด
7°0′6″N 100°27′24″E

แผนที่อำเภอหาดใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ