จังหวัดกระบี่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดกระบี่ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดกระบี่ มี 8 อำเภอ 53 ตำบล 389 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดกระบี่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกระบี่
2. อำเภอเขาพนม
3. อำเภอเกาะลันตา
4. อำเภอคลองท่อม
5. อำเภออ่าวลึก
6. อำเภอปลายพระยา
7. อำเภอลำทับ
8. อำเภอเหนือคลอง

เกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดกระบี่ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกระบี่ 10 ตำบล 59 หมู่บ้าน

 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลกระบี่ใหญ่
 • ตำบลกระบี่น้อย
 • ตำบลเขาคราม
 • ตำบลเขาทอง
 • ตำบลทับปริก
 • ตำบลไสไทย
 • ตำบลอ่าวนาง
 • ตำบลหนองทะเล
 • ตำบลคลองประสงค์

2. อำเภอเกาะลันตา 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน

 • ตำบลเกาะลันตาใหญ่
 • ตำบลเกาะลันตาน้อย
 • ตำบลเกาะกลาง
 • ตำบลคลองยาง
 • ตำบลศาลาด่าน
3. อำเภอเขาพนม 6 ตำบล 54 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาพนม
 • ตำบลเขาดิน
 • ตำบลสินปุน
 • ตำบลพรุเตียว
 • ตำบลหน้าเขา
 • ตำบลโคกหาร
4. อำเภอคลองท่อม 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองท่อมใต้
 • ตำบลคลองท่อมเหนือ
 • ตำบลคลองพน
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลห้วยน้ำขาว
 • ตำบลพรุดินนา
 • ตำบลเพหลา
5. อำเภอปลายพระยา 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลปลายพระยา
 • ตำบลเขาเขน
 • ตำบลเขาต่อ
 • ตำบลคีรีวง
6. อำเภอลำทับ 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน
 • ตำบลลำทับ
 • ตำบลดินอุดม
 • ตำบลทุ่งไทรทอง
 • ตำบลดินแดง
7. อำเภอเหนือคลอง 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลเหนือคลอง
 • ตำบลเกาะศรีบอยา
 • ตำบลคลองขนาน
 • ตำบลคลองเขม้า
 • ตำบลโคกยาง
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลปกาสัย
 • ตำบลห้วยยูง
8. อำเภออ่าวลึก 9 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลอ่าวลึกใต้
 • ตำบลแหลมสัก
 • ตำบลนาเหนือ
 • ตำบลคลองหิน
 • ตำบลอ่าวลึกน้อย
 • ตำบลอ่าวลึกเหนือ
 • ตำบลเขาใหญ่
 • ตำบลคลองยา
 • ตำบลบ้านกลาง
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 • อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี (อุทยานแห่งชาติทางทะเล)
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (อุทยานแห่งชาติทางทะเล)
 • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขากระบี่ (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
 • ห้างโลตัส สาขากระบี่
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบี่
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขากระบี่
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาอ่าวนาง


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดกระบี่


เกร็ดความรู้จังหวัดกระบี่

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 482,121 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 102.39 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทุ้งฟ้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทุ้งฟ้า
อักษรย่อ : กบ, KBI
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 45 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 571,124.84 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่)
รหัสไปรษณีย์ : 81000

ศาลากลางจังหวัด : ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075 611 144


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ