อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอป่าโมก หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

โทรศัพท์ : 035 661 322

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอป่าโมก


การปกครอง : อำเภอป่าโมก มี 8 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลป่าโมก
2. ตำบลบางปลากด
3. ตำบลนรสิงห์
4. ตำบลสายทอง
5. ตำบลเอกราช
6. ตำบลโรงช้าง
7. ตำบลโผงเผง
8. ตำบลบางเสด็จ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลป่าโมก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
14130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก

พื้นที่ : 80.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,525 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โบราณสถานล้ำค่า ตุ๊กตาชาววัง กลองดัง อิฐแกร่ง แหล่งก้านธูป

พิกัด
14°29′24″N 100°26′53″E

แผนที่อำเภอป่าโมกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ