อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม หมู่ที่ 3 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 045 460 167

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเสนางคนิคม


การปกครอง : อำเภอเสนางคนิคม มี 6 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลเสนางคนิคม
2. ตำบลโพนทอง
3. ตำบลหนองไฮ
4. ตำบลไร่สีสุก
5. ตำบลหนองสามสี
6. ตำบลนาเวียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม
2. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม

พื้นที่ : 526.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 40,828 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองสองนาง เด่นดังข้าวจี่ ดีล้ำพลุตะไล ผ้าไหมลายขิด วิจิตรภูโพนทอง ชื่อก้องกลองยาว

พิกัด
16°2′18″N 104°40′12″E

แผนที่อำเภอเสนางคนิคมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ