อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย หมู่ที่ 8 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043 216 184

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโคกโพธิ์ไชย


การปกครอง : อำเภอโคกโพธิ์ไชย มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านโคก
2. ตำบลโพธิ์ไชย
3. ตำบลนาแพง
4. ตำบลซับสมบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
2. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
3. เทศบาลตำบลนาแพง
4. เทศบาลตำบลภูผาแดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี

พื้นที่ : 238.82 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,236 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โบราณสถานเมืองไชยวาน ตระการตาภูผาแดง แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชี มากมีอุตสาหกรรมครัวเรือน

พิกัด
16°5′1″N 102°23′56″E

แผนที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ